Autor - Ing. Hana Střítecká, Ph.D.

Vystudovala jsem vysokou školu Chemicko-technologickou v Pardubicích. Díky zaměření mého tehdejšího vedoucího jsem se však dala trochu jinou cestou a začala se dovzdělávat v oblasti fyziologie, procesní hygieny potravin a výživy člověka.

Nyní jsem nutriční terapeutkou v Hradci Králové a mým hlavním cílem je běžným lidem přiblížit problémy spojené s obezitou a poradit jim, jak si v dnešní rozmanité nabídce vybrat ty nejkvalitnější a nejzdravější potraviny.

Působím jako Odborný asistent na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany, jsem ředitelkou a odbornou garantkou občanského sdružení FÉR potravina, z.s. a koordinátorkou klinických studií v Centru pro poruchy výživy.

V minulosti jsem působila také jako Asistent na Vojenské lékařské akademii JEP a Interní PSG student s povinností výuky na katedře anorganické technologie na fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Jsem členkou zkušební komise státní rigorózní zkoušky z hygieny a preventivního a sociálního lékařství na LF HK UK, i vojenské hygieny a epidemiologie FZV UO. Externě učím Epidemiologii na Lékařské fakultě Univerzity Palackého, Analýzu potravin na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Výživu různých skupin obyvatelstva na Jihočeské univerzitě.

Jako lektor jsem působila také v akreditovaném rekvalifikačním a navazujících kurzech Poradce pro výživu Dexter Academy, Nutris a Welko nebo na kurzech v oboru dětské obezitologie pořádaných ČLK.

Publikovala jsem v recenzovaných časopisech (i s IF – aktuální Impact Factor), v rámci zvyšování povědomí o správném jídelníčku a kvalitních potravinách na portálech Jíme hlavou, projektu Po-Zdrav-popularizace zdraví, Slimming nebo Potraviny pro tebe.

Dlouhodobě spolupracuji s časopisem D-test a televizními pořady A Dost i Černé Ovce. Mé komentáře v médiích a veřejně dostupné přednášky si můžete blíže prohlédnout na této stránce.

Fakultu chemicko-technologickou Univerzity Pardubice jsem úspěšně zakončila na úrovni Ing. i Ph.D. a obor Diplomovaný nutriční terapet na Vyšší odborné škole zdravotnické a střední zdravotnické škole 5. května jako Dis.

Vlastním také osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Nutriční terapeut a Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví.

Splnila jsem certifikované kurzy PVZ: Oborná stáž, obezita, etiopatogeneze, prevence a ovlivňování, práce v poradně výživy v uvedené problematice, IPVZ: Odborná stáž, senzorické posuzování potravin, vody, výrobků, Specializační kurz v oboru hygieny životního a pracovního prostředí (JOP), osvědčení o absolvování specializační průpravy pro JOP Hygiena životního a pracovního prostředí, Rekvalifikační kurz MŠMT, Poradce pro výživu, Kvalita potravin (Potravinářská komora ČR) a Postgraduální školení v obezitologii (Endokrinologický ústav, Praha).

Jsem členkou těchto odborných společností: Sekce Výživy a nutriční péče, České asociace sester – sekce nutričních terapeutů, The European Federation of the Associations of Dietitians, The European Association for the Study of Obesity, Česká obezitologické společnosti, Společnosti pro výživu, sekce Fórum prevence dětské nadváhy a obezity a České společnosti chemické. V minulosti také The American Oil Chemists‘ Society – Health and Nutrition division a The European Atherosclerosis Society.

Co se týče jiných organizací se zaměřením na zdravý životní styl: jsem členkou redakční rady Journal of Food Security – Science and Education Publishing a Journal of Obesity and Weight loss Therapy, reer-reviewer Nutrition and Dietary Supplements, Diabetes, Metabolic Syndrome and obesity, Nutrition and Metabolism a African journal of Biotechnology, garantkou a spoluautorkou webového portálu S dětmi proti obezitě, garantkou a autorkou hodnotících kritérií FÉR potravina – čteme etikety za vás, členkou výboru Aliance výživových poradců ČR, pracovní skupiny Postupy prevence nadváhy a obezity v kojeneckém věku MZ ČR OZS/10/13/PDD i Hodnotící standard, Profesní kvalifikace PK1-výživový poradce-kvalifikační úroveň 5 a databáze odborníků HZS ČR Ministerstva vnitra ČR. Dříve jsem byla členkou Authors Advisory board (Journal of Biochemical Technology).

Můj podrobný profesní profil včetně dat si můžete prohlédnout na této stránce.

Detoxikace střev

V článku o detoxikaci jsou zmiňovány tři hlavní orgány, které nejčastěji detoxikujeme. Detoxikaci jater a detoxikaci ledvin jsme už popsali a zde se budeme věnovat střevům. Proč se starat o střeva? Už jste určitě slyšeli, že naše zdraví závisí na dokonalé funkčnosti našich …

Detoxikace ledvin – jak na to?

Ledviny jsou párový orgán v našem těle, Vylučují se jimi látky, které jsou v těle v přebytku: např. voda, sodík, draslík, fosfáty …, ale i zplodiny metabolizmu, jako např. kyselina močová (z metabolizmu purinů), močovina (konečný produkt metabolizmu bílkovin) a kreatinin (konečný …